RefDescriptionPart Number
1(SRi) Air Cap/Retaining ring Trans-Tech SRI-407-210
SRI-407-200
1(SRiW)

Air Cap/Retaining ring HVLP

SRI-407-215
2

Nozzle 0.7 mm & seal
Nozzle 0.8 mm & seal
Nozzle 1.0 mm & seal
Nozzle 1.2 mm & seal

SRI-2-07-K
SRI-2-08-K
SRI-2-10-K
SRI-2-12-K

3

Needle for 1.0 and 1.2 mm Nozzle
Needle for 0.7 and 0.8 mm Nozzle

SRI-3-K
SRI-37-K

4

Needle Spring

SRI-18-K2

5

Needle Adjusting Knob

SRI-19-K2
6(SRi)

Spreader Valve

SRI-401-K
6(SRiW)

Spreader Valve

SRI-415-K 
7

Body Bushing and Seal Kit

SRI-17-K

8 Seal SRI-16-K5
9 Separator SRI-6-K5
10

Needle Packing Kit of 3

SRI-411-K3 
RefDescriptionPart Number
11

Air Valve Assembly

SRI-404-K
12

Air Valve Stem Assembly

-
13 Trigger Stud and Screw Kit SRI-412-K
14 Trigger SRI-9-K
15(SRi)

Air Inlet Adaptor

SRI-20-K

15(SRiW)

Air Inlet Adaptor

SRI-40-K

16 Blanking Plug (to replace airflow
valve)
SRI-21
17 Airflow Valve

SRI-402-K

18 Cup SRI-510
19 Aircap Seal SRI-35-K5 
20 Airvalve Spring SRI-23-K2 
21 Airvalve Seal -
22 Retaining Ring -
23 Filter SRI-42-K3
24

Airvalve Body

-

25

Drip Check Lid Kit of 5

GFC-2-K5

 

Service Kit for SRi/SRI-W

SRI-416 

Download product brochure